Tuyển thực tập sinh làm việc tại Nhật 03 năm

Tuyển dụng
Đối tượng tuyển dụng
Ứng viên coi trọng tinh thần đồng đội:

Ứng viên coi trọng tinh thần đồng đội:


Chế tạo sản phẩm của Đà Nẵng Telala không thể làm nên bởi một cá nhân nào. Chúng tôi rất coi trọng việc trao đổi ý kiến ​​và giao tiếp với nhau.

Ứng viên có khả năng sáng tạo và đối ứng linh hoạt

Ứng viên có khả năng sáng tạo và đối ứng linh hoạt


Có khả năng ứng biến linh hoạt và được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, hợp tác làm việc nhịp nhàng với mọi người, khả năng ứng phó khi đối mặt trước một vấn đề.

Ứng viên thích thử thách

Ứng viên thích thử thách


Chúng tôi hoan nghênh những ứng viên chăm chỉ và quan tâm đến mọi thứ xung quanh, những ứng viên có thể thử thách trước những thay đổi khác nhau và có ý chí tiến thủ.

Phỏng vấn
Staff 01
Nguyễn Văn Thảo

Nguyễn Văn Thảo

Vào công ty từ năm 2014
Staff 02
Vo Thi Thu Hien

Vo Thi Thu Hien

Vào công ty từ năm 2012
Staff 03
Phạm Văn Nguyên

Phạm Văn Nguyên

Vào công ty từ năm 2019