Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ

Liên hệ - Inoue Ribbon Industry Co., Ltd

Da Nang Telala Co., Ltd

No.9 Street, Hoa Khanh Industrial Park, Hoa Khanh Bac Ward, Lien Chieu Disttrict, Da Nang City, Viet Nam

Tel (84) 236 - 373.9905 / Fax (84) 236 - 373.9916 / Tax Code 0401410074

Thời gian làm việc  7:30~16:30  (ngoại trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)

Địa chỉ mail liên hệ : info@telala.com.vn