Triết lý công ty

Giới thiệu công ty
Triết lý công ty

Hình ảnh Đà Nẵng Telala muốn hướng đến: 
-  Luôn luôn chi  trả lương thưởng đúng ngày giờ quy định, tạo điều kiện cho công nhân viên yên tâm làm việc. 
-  Tăng cường cơ hội giao lưu  trong công ty và thắt chặt tình thân thiết  giữa các công nhân viên. 
-  Tổ chức các buổi học định kỳ để khuyến khích sự phát triển của nhân viên. 
-  Liên tục tạo ra lợi nhuận, duy trì và mở rộng kinh doanh. 

Văn hóa công ty :
-  Làm việc chăm chỉ, nghiêm túc, hợp tác và hỗ trợ những người xung quanh 
-  Luôn suy nghĩ nhìn lại chính mình, luôn mong muốn được phát triển, không ngại những thử thách mới 
-  Luôn có thái độ khiêm nhường học hỏi đối với những chỉ đạo của  cấp trên và người vào trước. 
-  Hỗ trợ giúp đỡ, chỉ đạo cho cấp dưới và người vào sau phát triển 
-  Là một thành viên của xã hội, hãy tuân thủ các quy định của công ty và hãy hành động có trách nhiệm